นปช.เสื้อแดง ศรีสะเกษ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 9 ปี

นปช.เสื้อแดง ศรีสะเกษ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 9 ปี ความเคลื่อนไหวกลุ่มแกนนำ นปช. จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 25 มี.ค.66 เวลา 0900 – 1100 นางอัญชลี เทพวงษา แกนนำ/ผู้ประสานงานกลุ่ม นปช.จ.ศรีสะเกษ จัดเวที อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งภาคประชาชน

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งภาคประชาชน และให้ความรู้ในการเข้าสังเกตการณ์ ในห้วงก่อนการเลือกตั้ง, วันเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง อาทิ การเก็บบัตรเลือกตั้ง, การจัดเลี้ยง, การบังคั บขู่เข็ น, การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล และเครือข่าย การสร้างเครือข่าย และศูนย์ประสานงานรับแจ้งเห ตุและสังเกตการณ์ ของสมาชิก มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด ประมาณ 220 คน

ภายในกิจกรรม มีการแจกเอกสารประกอบการอบรม คำถาม-คำตอบ และแนวทางการปฏิบัติในการเข้าสังเกตการณ์ห้วงเลือกตั้ง ตลอดถึงการสังเกตการณ์ทำผิ ดก ฎหมายเลือกตั้งหากมีการพบเห็น โดยการรายงานทีมงานอาจารย์หมอเชิดชัย โทร 0625194978, สายด่วน 1444 หรือ ww w.ect.g o.th

สรุปสาระสำคัญ ในการเสวนาดังนี้ เชิญชวนให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทย ทั้งคนทั้งพรรค อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนที่มีความประสงค์สมัครใจเป็นผู้สังเกตการณ์ในคูหาเลือกตั้ง มีการแจกคู่มือการอบรมผู้สังเกตการณ์ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวโจ มตีการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคูหาเลือกตั้งไม่เป็นกลาง พร้อมทั้งกล่าวถึงกรณีกำนันกาบัตรเลือกตั้งแทนคุณยายทัน จ.ขอนแก่น ซึ่งปรากฎในสื่อโซเชียลเป็นกรณีศึกษา กลโก  งของการเลือกตั้ง บัตรเขย่ง และชูนโยบายของพรรคเพื่อไทย หลักๆ คือ 1) ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค, 2) ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท/วัน, 3) จบ ปริญญาตรี 25,000 บาทขึ้นไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ 1) ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์ อดีตแกนนำ แนวร่วม นปช. ภรรยา น.พ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, 2) นางอัญชลี เทพวงษา (แอ๊วศรีสะเกษ)

เวลา 1100 ยุติการจัดกิจกรรม แกนนำพร้อมมวลชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ