ธนาธร พรรคก้าวไกลอำนาจเจริญ

ธนาธร พรรคก้าวไกลอำนาจเจริญ ความเคลื่อนไหวพรรคก้าวไกลเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.66 เวลา 1120 – 1739 พรรคก้าวไกล นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปธ.คณะก้าวหน้า/ผู้ช่วยหาเสียงพรรค กก. ได้เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.เขต และพรรคก้าวไกล จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ รายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 เวลา 1020 – 1100 ขึ้นรถขยายเสียงปราศรัย แนะว่าที่ผู้สมัคร ทั้ง 2 เขต ที่ตลาดวิชิตสินและบริเวณเขต อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จุดที่ 2 เวลา 1120 – 1200 เปิดเวทีปราศรัยที่บริเวณวัดบ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ มีมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 150 คน

จุดที่ 3 เวลา 1240 – 1325 เปิดเวทีปราศรัยที่บริเวณโรงเรียนบ้านก่อนาดี ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ มีมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 150 คน

จุดที่ 4 เวลา 1430 – 1520 เดินเท้าหาเสียงแนะนำว่าที่ผู้สมัคร บริเวณตลาดเทศบาลอำเภอ ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

จุดที่ 5 เวลา 1610 – 1750 เดินเท้าหาเสียงแนะนำว่าที่ผู้สมัคร ที่ตลาดสด ต.โคกสาร อ.ชานุมาน ฯ และ ตลาดเทศบาล ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าไป จ.ยโสธร เพื่อลงพื้นหาเสียงต่อไป

สาระสำคัญการหาเสียง กล่าวปราศรัยหาเสียงช่วยนายประภาส เวชกรณ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรค กก. จ.อำนาจเจริญ และนายไมตรี แก้วมงคล ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรค กก. จว.อ.จ พร้อมกล่าวถึงความยากลำบา กของคนอีสา น และคนชนบทในด้านการศึกษา โจ มตี โครงการกู้เงิน กยศ. โจ มตีระบบราชการในระบบอุปถั มภ์/เส้นสาย

โจ มตีการแก้ไขปัญหาย าเส พติ ด เสนอให้แก้ระบบรา ชกา รเพื่อแก้ไขปัญหาย าเส พติ ด โจ มตีระบบสาธารณสุข ว่าต้องรอนานกว่าจะได้พบหม อ ชีวิตในชนบทต้องเดินทางเข้าไปทำงานใน กทม. เสนอการแก้ปัญหาข้างต้น ต้องปฏิรูประบบโครงสร้างสังคม ไม่ใช่การแก้ปั ญหาทีละจุด แก้ไขการผูกขาดธุรกิจกลุ่มทุน อ้างว่าไม่เป็นธรรมต่อสังคม เช่น ข้าวถ้าเก็บไว้นาน ราคาจะตกต่ำ ถ้านำมาแปรรูปเป็นเ หล้ า ก็จะมีราคาสูงขึ้น

โจ มตีประเด็นราคาค่าไฟ ที่ราคาสูงเนื่องจากรัฐซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในราคาสูง ชูนโยบายการยกเลิกการเก ณฑ์ทหา ร/ปฏิรู ปกองทั พมิให้เป็นกองทั พพาณิชย์ (ยกเลิกกิจการที่เป็นธุรกิจ อาทิ สนามกอล์ฟ โรงเเรม ฯลฯ) โจ มตีการใช้งานทหา รเกณฑ์ว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อทหารเก ณฑ์ ชูนโยบายการสร้างสวัสดิการแก่ประชาชน เสนอกฎหมายปฏิรูปการเก็บภาษีคนรว ยให้มากขึ้น ปฏิรูปกองทั พ เพื่อนำมาจัดทำรัฐสวัสดิการ

โจ มตีกลุ่มคนที่กล่าวหาตนว่าเป็นคนสุดโต่ ง แต่โต้กลับว่า คนพวกนั้นต่างหากว่าเป็นกลุ่มคนที่ล้าหลัง เชิญชวนให้ออกมาเลือกตั้งด้วยความหวังในอนาคต ไม่ใช่เลือกตามในอดีต เชิญชวนให้เลือกผู้สมัครพรรคก้าวไกลและพรรค กก. เข้าไปรับใช้ประชาชน

อ่านต่อ