ธนาธร ร่วมยินดีมอบนโยบาย ว่าที่นายกเทศมนตรีร้อยเอ็ด

ธนาธร ร่วมยินดีมอบนโยบาย ว่าที่นายกเทศมนตรีร้อยเอ็ด นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปธ.คณะก้าวหน้า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 เวลา 0730-1550 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปธ.คณะก้าวหน้า พร้อมคณะผู้ติดตาม เดินทางด้วยรถยนต์ตู้ เข้าพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพบปะและมอบนโยบายให้กับ ว่าที่นายกเทศมนตรีฯ สังกัดคณะก้าวหน้า ทั้ง 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 0730-0830 นายธนาธรฯ พร้อมคณะ เดินทางมายังตลาดสด ทต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถฯ เพื่อพบปะประชาชน โดยมี นายเทพพร  จำปานวน ว่าที่นายกฯ ทต.อาจสามารถฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มีประชาชนให้ความสนใจและถ่ายรูปร่วมฯ ประมาณ 20 คน

เวลา 0855-0920 นายธนาธรฯ พร้อมคณะ เดินทางมายังสถานีผลิตน้ำประปา ทต.อาจสามารถฯ เพื่อศึกษาดูงานพร้อมทั้งกำหนดนโยบาย โดยมี นายเทพพร จำปานวน ว่าที่นายกฯ ทต.อาจสามารถฯ ชี้แจงข้อมูล

เวลา 0945-1330 นายธนาธรฯ พร้อมคณะ เดินทางมายังสวนน้ำอาจนคร วอเตอร์ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถฯ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ) โดยมี นายกฯทั้ง 4 แห่งพร้อมคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน

เวลา 1345 นายธนาธรฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางออกจากสวนน้ำอาจนครฯ ไปยังพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

เวลา 1410-1545 นายธนาธรฯ พร้อมคณะ เดินทางมาถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิบ้านยางโทน ม.7 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ โดยมี นายอนุชิต  ภาระเวช ส.อบจ.ร้อยเอ็ด (เขต.อ.ทุ่งเขาหลวง) สังกัดคณะก้าวหน้าร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

เวลา 1550 นายธนาธรฯ พร้อมคณะ เดินทางออกจากพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ต่อไป

อ่านต่อ