คนเชียงใหม่ ร้องเปิดตลาด ทำไมเซเว่นไม่ปิด

คนเชียงใหม่ ร้องเปิดตลาด ทำไมเซเว่นไม่ปิด เมื่อ 1 มิ.ย. 64 เวลา 0940 กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า ตลาดนัด (กาดฝรั่ง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 คน นำโดยนายพรศักดิ์ พงษ์พันธ์มีสุข ตัวแทนกลุ่มฯ ได้เดินทางมาที่อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดตลาดนัด (กาดฝรั่ง)

โดยอ้างถึงคำสั่งจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ฉบับที่ 52/2564 ลว. 7 พ.ค. 64 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ห้ามใช้สถานที่เสี่ยงใดๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดนัดเว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โรคฯ ใน จ.เชียงใหม่ เป็นไปในทิศทางดีขึ้น จึงขอความเห็นใจทบทวนพิจารณายกเลิกคำสั่ง ฉบับที่ 52/2564 เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเคยยื่นหนังสือต่อ นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดตลาดนัด (กาดฝรั่ง) และอำเภอหางดง ได้มีหนังสือแจ้งแก่นายพรศักดิ์ฯ ว่า ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการฯ จึงยังไม่อนุญาตให้เปิด ทั้งนี้ ตลาดนัด (กาดฝรั่ง) เปิดให้บริการวันจันทร์ วันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

ในการนี้ จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายบรรพต โพธิมา จพง.ปค.ชำนาญการ และนายวิชัย ว่องสาลิกา นิติกรปฏิบัติการ รับหนังสือ โดยชี้แจงว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในช่วงเย็นวันนี้ และจะมีคำสั่งสั่งจากคณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันทุกอำเภอต่อไป เสร็จสิ้นการยื่นหนังสือเมื่อเวลา 1000 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ