เพื่อไทย นครศรีฯ คัด ส.ส.เมืองคอน ลุยศึกเลือกตั้ง รอบ 9ปีที่รอ

เพื่อไทย นครศรีฯ คัด ส.ส.เมืองคอน ลุยศึกเลือกตั้ง รอบ 9ปีที่รอ เมื่อ 17 ก.ค. 65 เวลา 0900 สมาชิกพรรคเพื่อไทย จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 100 คน

นำโดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย/และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย, นางอนงค์  ล่อใจ ประธานศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยภาคใต้ตอนบน ได้เดินทางมาที่ ห้องประชุมฟ้าใส โรงแรมวีบี เลขที่ 246 บ.เหนือ ม.6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อจัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคเพื่อไทย เขต 4 ประจำ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้สมัครคัดเลือกตัวแทนพรรคฯ จำนวน 3 คน คือ

1) นายสมพงศ์ เสียงดี หมายเลข 1

2) นายณัฐกัญต์ ล้อประเสริฐกุล หมายเลข 2

3) นายชนพัฒน์ พริกเล็ก หมายเลข 3

สรุปที่ประชุมมีมติเลือกให้ นายสมพงศ์ เสียงดี เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทย เขต 4 ประจำ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันนายสมพงศ์ ฯ ได้รับคัดเลือกจากพรรคฯ ให้เป็น ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 4 จ.นครศรีธรรมราช และกำหนดให้จัดตั้งสาขาพรรคเพื่อไทย เขต 4 ประจำ จ.นครศรีธรรมราช ณ บ้านเลขที่ 199 บ.นาแฝด ม.8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของนายสมพงศ์ ฯ

ยุติกิจกรรมเวลา 1200 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ