ราษฎรก้าวไกลนครนายก เตรียมเลือกตั้ง เลี้ยงวันปีใหม่ 2565

ราษฎรก้าวไกลนครนายก เตรียมเลือกตั้ง เลี้ยงวันปีใหม่ 2565 เมื่อ 30 ธ.ค.64 เวลา 1800 พรรคก้าวไกล จ.นครนายก จำนวน 8 คน

นำโดยนายอาทร โพดภูธร ตทจ.นครนายก เขต 1 พรรคก้าวไกล/แกนนำกลุ่มคณะราษฎรนครนายก จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของคณะทำงานจังหวัด ที่ครัวนานา ซ.โยธาธิการ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) เป็นการสร้างสมาชิกสัมพันธ์ จัดเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2565

2) สรุปแนวทางการเคลื่อนไหว และวางแผนการเคลื่อนไหวในปี 2565 เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มมวลชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มคัดค้านโครงการของรัฐ เช่น เครือข่ายคนรักษ์นครนายกมรดกธรรมชาติ กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนคลองมะเดื่อ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดอ่างเก็บน้ำวังบอน เป็นต้น

3) คณะทำงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการในการขยายเครือข่ายสมาชิกให้ได้เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรับเขตการเลือกตั้ง จาก 1 เขต เป็น 2 เขต และจะผลักดันให้ มีสมาชิกถึง 500 คน เพื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคก้าวไกล ต่อไป

ยุติกิจกรรม เวลา 2000 กลุ่มฯ แยกย้ายเดินทางกลับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ