ศรีสุวรรณ คัดค้านการย้ายผู้ต้องขัง คดีเสือดำ เปรมชัย

ศรีสุวรรณ คัดค้านการย้ายผู้ต้องขัง คดีเสือดำ เปรมชัย เมื่อ 30 ธ.ค.64 เวลา 1000 น. ที่กระทรวงยุติธรรม สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดย นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือต่อ รมว.ยุติธรรม เพื่อคัดค้านการย้ายผู้ต้องขัง คดีเสือดำ “เปรมชัย” ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลนอกเรือนจำ

ภายหลังเดินทางเข้าพื้นที่ นายศรีสุรรรณฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ภาพรวมกล่าวถึงการเดินทางมายี่นหนังสือในวันนี้ สืบเนื่องจาก กรณี ที่ ภริยา นายเปรมชัยฯ ได้มายื่นขอย้ายตัวนายเปรมชัยฯ ไปรักษาตัวที่ รพ. โดยอ้างปัญหาเรี่องสุขภาพ ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย ในการดำเนินการลักษณะอย่างนี้

เนี่องจาก รพ.ราชทัณท์ หรือ ทัณทสถาน ปัจจุบันได้มีคุณภาพการรักษา ดูแล ผู้ถูกคุมขังที่มีอาการป่วย ได้ดีอยู่แล้ว ซึ่งมองว่าการยื่นคำร้องดังกล่าว ไม่สมเหตฺสมผล และ สังคมเองต้องการเห็นการถูกลงโทษ จากการกระทำ อีกทั้งศาลฏีกาเพิ่งที่จะมีการตัดสินโทษผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่วัน

ตนจึงเดินทางมายื่นหนังสือกับ รมว.ยธ.เพื่อคัดค้านกรณีดังกล่าว ซึ่งหากมีการดำเนินการอนุญาติ ทางตน ในนามตัวแทนสมาคมอาจนำเรื่องไปยื่นฟ้อง ศาลทุจริต หรือ ศาลปกครองให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ต่อไป

เวลา 1028 น. นายศรีสุวรรณฯ ได้เข้าหารือ และ ยื่นหนังสีอ ถึงรมว.ยธ. ผ่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ภายในศูนย์บริการกระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย เลขาฯรมว.ยธ. ได้มีการชี้แจงในประเด็นความเป็นอยู่ของนายเปรมชัยฯ การพิจารณาการร้องขอใดๆ ตนจะไม่ยินยอมให้มีการใช้อภิสิทธิ์ชน ใดๆ แต่ต้องมีการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

ในส่วนการยื่นหนังสือของภริยา นายเปรมชัยฯ  มีการยื่นผ่านตน และ ยื่นหนังสือถึง รมว.ยธ.แล้วถึง 2 ครั้ง โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกักโรค 21 วัน และ อยู่ในพื้นที่จำกัด เสมือนนักโทษทั่วๆไป โดยรมว.ยธ. ไม่ได้มีอำนาจนอกขอบกฏหมาย ซึ่งมีระเบียบตามกรมราชทัณท์ กำหนดไว้ชัดเจน

การที่จะมีการส่งตัวต่อมารักษา รพ.เอกชน นั้น ยังต้องมีการพิจารณา รวมถึงต้องใช้เวลาตามขั้นตอน ซึ่งหาก รพ.ทองผาภูมิ ไม่สามารถรักษาได้ ก็จะต้องมีการพิจารณาส่งตัวมายัง รพ.ราชทัณท์ เพี่อทำการตรวจรักษา โดยหากจะมีการออกไปรักษา ยัง รพ.เอกชน นั้น จะต้องได้การอนุมัติจาก รพ.ทองผาภูมิ และ รพ.ราชทัณท์ ตรงกัน หากเกินขีดความสามารถของ การรักษา/เครื่องมือ

ทั้งนี้ ภายหลังยื่นหนังสือ เลขา รมว.ยธ. ได้ออกมาชี้แจงสื่อมวลชนฯ ในประเด็นดังกล่าว โดยยืนยัน นายเปรมชัยฯ ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ เรือนจำทองผาภูมิ และ อยู่ในห้วงกักโรค 21 วัน ซึ่งมีการรายงานอาการ โรคประจำตัวของนายเปรมชัยฯ จำนวนหลายโรค และ ได้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง

การประเมินอาการจะมีการประเมินอาการเป็นขั้นตอน ก่อนส่ง รพ.อำเภอ หากไม่สามารถรักษาอาการป่วยของนายเปรมชัยฯได้ ซึ่งเป็นแพทย์ประจำของกระทรวง สธ. ทาง กระทรวง ยธ. จึงไม่สามารถไปล้วงลูกได้

จากนั้นหากมีความเห็นอื่นใด จึงจะมีการดำเนินการต่อไป หากยังไม่สามารถรักษาอาการ หรือ เครื่องมือที่มีความพร้อม ต่อไป ยืนยันจะปฏิบัติตาม กฏหมาย สิทธิมนุษยชนในเรือนจำ

เวลา 1102 นายศรีสุวรรณฯ ยุติการยื่นหนังสือ จากนั้นเดินทางออกจากพื้นที่

อ่านต่อ