สภาประชาชนแห่งชาติ แม่ชีแก้วแสงบุญ นำ ส.ค.ส. มอบ ผบ.ทบ.

สภาประชาชนแห่งชาติ แม่ชีแก้วแสงบุญ นำ ส.ค.ส. มอบ ผบ.ทบ. เมื่อ 28 ธ.ค.64 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ นำโดย แม่ชีแก้วแสงบุญ ธรรมให้ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อนำ ส.ค.ส. ปี 2565 มามอบกับผู้บัญชาการกองทัพบก

เวลา 1710 น. มวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่โดยรถตู้จำนวน 2 คันและรถกระบะจำนวน 1 คัน

เวลา 1720 น. ตัวแทนมวลชนได้นำ ส.ค.ส. ปี 2656 มอบให้ ผบ.ทบ.

โดยมีร้อยตรีบุญโชค นามศรี นายทหารเวร กองบัญชาการกองทัพบก

เป็นผู้รับ ส.ค.ส. ดังกล่าว เพื่อดำเนินการต่อไป

เวลา 1725 น. ยุติกิจกรรม เดินทางออกจากพื้นที่ ยอดมวลชนประมาณ 15 คน

อ่านต่อ