ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ร้องแรมโบ้สอบสมศักดิ์ คดีเหมืองทองคำ

ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ร้องแรมโบ้สอบสมศักดิ์ คดีเหมืองทองคำ เมื่อ 27 ธ.ค. 64 ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ นำโดยนางอารมย์ คำจริง และ นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ วัตถุประสงค์ ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี

เพื่อขอให้เร่งรีบดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม หลังมีพฤติการณ์ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับดูแลคดีเหมืองทองคำในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จากกรณีที่คดีสำคัญหายไปจากสำนวนคดี และ ไม่ดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัทเหมืองทองคำ หลายกรณี โดยระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง

ขอให้ดำเนินการตั้งคณะทำงานพิเศษกำกับดูแลคดีเหมืองทองคำในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี ยอดมวลชนประมาณ 18 คน

เวลา 0930 น. กลุ่มฯเดินทางเข้าพื้นที่ อยู่ระหว่างประสานการยื่นหนังสือ ในระหว่างการประสานกลุ่มได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยการเปิดเพลงหนักแผ่นดิน และแต่งตัวคล้ายนักรบโบราณ พร้อมกับชูป้ายข้อความข้อเรียกร้องของกลุ่มฯ

เวลา 0943 น. กลุ่มฯได้ยื่นหนังสือถึง นรม. ผ่าน ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

เวลา 0945 น. ยุติกิจกรรม มวลชนเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยมวลชนแจ้งว่าหลังจากยื่นหนังสือเสร็จสิ้น กลุ่มฯจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กับนายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมาย และเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมหรือไม่

ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ร้องแรมโบ้สอบสมศักดิ์ คดีเหมืองทองคำ

อ่านต่อ