ราษฎรสลัม 4 ภาค ไม่ทนเป็นทาส เผด็จการ

ราษฎรสลัม 4 ภาค ไม่ทนเป็นทาส เผด็จการ เมื่อ 4 ต.ค.64 ที่กระทรวงคมนาคม กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค, กลุ่มเครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือง, กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-Move นำโดย นายสมบัติ  บุญมาเลิศ, นายพรเทพ บูรณบุรีเดช และ นายจำนงค์ หนูพันธ์

กลุ่มฯ จัดกิจกรรม “วันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2564” ซึ่งองค์การสหประชาชาติ UN กำหนดให้ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก ยอดมวลชน 120 คน

เวลา 0730 มวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่หน้ากระทรวงคมนาคมเพื่อรอทำกิจกรรม ยังไม่มีการจัดกิจกรรม

เวลา 0815 นายจำนงค์ หนูพันธ์ กล่าวปราศรัยผ่านเครื่องขยายเสียง โจมตีรัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้นายทุนชาวต่างชาติ เข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทย ทั้งๆ ที่ยังมีคนจนไม่มีที่ดินในประเทศไทย รัฐบาลต้องจัดให้มีแนวคิดที่จะจัดสรรที่ดินให้กับคนในประเทศเสียก่อน และแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคนจนอย่างจริงจัง

เวลา 0900 มีการตั้งป้ายไวนิลภาพพร้อมข้อความกล่าวถึง คนแบบเมือง คนทั่วไปอาจมองชุมชนแออัดเป็นญาติไม่น่าอยู่ไม่เป็นระเบียบสกปรกหรือน่ากลัว เต็มไปด้วยอา ชญ ากรร ม ค้ายาเสพติด นั่นคืออคติเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงแล้ว

คนในชุมชนแออัดตามประกอบด้วยสัมมาอาชีพที่มีส่วนในการหล่อเลี้ยงเมือง , แบ่งปันที่ดินรถไฟอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง, การพัฒนาที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์และคนดั้งเดิม, เราคือผู้บุกเบิกไม่ใช่ผู้บุกรุก

เวลา 0935 กลุ่มฯได้ลงมาชุมนุมบริเวณผิวจราจรด้านหน้ากระทรวงการคลังเพื่อกดดันให้ รมว.คค.จัดรถสุขาให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุม

เวลา 0940 นาย จำนงค์ฯ กล่าวปราศรัยเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันนโยบายที่แก้ไขปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย แต่รัฐบาลกลับผลักดันนโยบายรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมนุมรุมทางรถไฟ

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรสลัม 4 ภาค ไม่ทนเป็นทาส เผด็จการ โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ