พลเมืองเสมอกัน ร่วมราษฎร ม็อบยืนหยุดขังกวิ้น

พลเมืองเสมอกัน ร่วมราษฎร ม็อบยืนหยุดขังกวิ้น เมื่อ 17 เม.ย. 64 เวลา 1700 กลุ่ม พลเมืองเสมอกัน we, the people นำโดย น.ส.ภัควดี จิตสกุลชัยเดช (วีระภาสพงษ์) นักแปลและนักเขียนอิสระ / อดีตผตห.คดีชูป้ายเวที วิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร และ นายธนาธร วิทยเบญจางค์ (ฮ่องเต้) นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์ มช. / แกนนำกลุ่มผู้จัดกิจกรรม  “ล่น ไล่ ลุง“ เชียงใหม่ / แอดมินเพจพรรควิฬาร์ฯ

ได้จัดกิจกรรม ยืนหยุดขัง 112 นาที “เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกม.112” บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน

เวลา 1645 กลุ่มผู้จัดกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ทยอยเดินทางมาถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อตั้งแสดงประกอบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว เช่น ไม้ค้ำจำนวน 3 อันมีป้ายข้อความว่า ปล่อยเพื่อนเรา และนำป้ายไปผูกกับต้นไม้ โดยมีข้อความ ปล่อยผู้บริสุทธิ์ คืนลูกเรามา #ยกเลิก 112 #เดินหน้าต่อ #ให้มันจบที่รุ่นเรา เราเลือกไม่ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นอย่างไร สิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ จะสู้หรือจะยอม

เวลา 1700 เริ่มจัดแถวให้กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม โดยยืนเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ผู้ร่วมกิจกรรมได้ห้อยป้ายรูปภาพผู้ถูกคุมขังจากคดีทางการเมือง และข้อความต่างๆที่ทางกลุ่ม we, the people  และ กลุ่มฅนเมือง movement ได้จัดเตรียมมา และได้ยืนร่วมกันเป็นเวลา 112 นาที โดยด้านหน้ากลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม มีป้ายข้อความ ที่ผู้จัดกิจกรรมและนำมาวาง

เวลา 1852 ยุติกิจกรรมทั้งหมด กลุ่มผู้จัดกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกัน และทยอยแยกย้ายเดินทางกลับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ