เส้นเวลา ม็อบ 20กันยา เยาวรุ่นทะลุแก๊ส ตู่ไม่ออกกูไม่หยุด

เส้นเวลา ม็อบ 20กันยา เยาวรุ่นทะลุแก๊ส ตู่ไม่ออกกูไม่หยุด เมื่อ 20 ก.ย. 64 ที่ แยกดินแดง – ร.1 ทม. กลุ่มม็อบอิสระ

Read more

เยาวรุ่นทะลุแก๊ส เคอร์ฟิวส์สามทุ่ม คฝ.ตรวจเข้มแยกม็อบกับสื่อ

เยาวรุ่นทะลุแก๊ส เคอร์ฟิวส์สามทุ่ม คฝ.ตรวจเข้มแยกม็อบกับสื่อ เมื่อ 13 ก.ย. 64 ที่ แยกดินแดง – ร.1 ทม. กลุ่มม็อบอิสระ

Read more

ทะลุแก๊ส แยกดินแดง เผาหลายจุด เผายาง เผาซุ้ม ร.10

ม็อบ 12กันยา ตู่ไม่ออกกูไม่หยุด กลุ่มม็อบอิสระ ทะลุแก๊ส แยกดินแดง ในพื้นที่ เผาหลายจุด

Read more

ม็อบ 9กันยา เยาวรุ่นทะลุแก๊ส แยกตาลีบัu แยกดินแดง

ม็อบ 9กันยา เยาวรุ่นทะลุแก๊ส แยกตาลีบัu แยกดินแดง เมื่อ 9 ก.ย. 64 ที่ แยกดินแดง – ร.1 ทม. กลุ่มม็อบอิสระ (ทะลุแก๊ส)

Read more

คฝ. ปิดกล่อง รวบเยาวรุ่นทะลุแก๊ส แยกดินแดง

คฝ. ปิดกล่อง รวบเยาวรุ่นทะลุแก๊ส แยกดินแดง เมื่อ 7 ก.ย. 64 ที่ แยกดินแดง – ร.1 ทม. กลุ่มม็อบอิสระ (ทะลุแก๊ส)

Read more

ทะลุแก๊ส ม็อบยั่วยุ คฝ. ม็อบ 4กันยา ตู่ไม่ออกกูไม่หยุด

ทะลุแก๊ส ม็อบยั่วยุ คฝ. ม็อบ 4กันยา ตู่ไม่ออกกูไม่หยุด เมื่อ 4 ก.ย. 64 ที่ แยกดินแดง – ร.1 ทม. กลุ่มม็อบอิสระ

Read more