สภาประชาชนแห่งชาติ แม่ชีแก้วแสงบุญ นำ ส.ค.ส. มอบ ผบ.ทบ.

สภาประชาชนแห่งชาติ แม่ชีแก้วแสงบุญ นำ ส.ค.ส. มอบ ผบ.ทบ. เมื่อ 28 ธ.ค.64 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

Read more