อาชีวะปกป้องสถาบัน ปะทะราษฎรโรนินฝั่งธน ตร.ห้ามวุ่น

อาชีวะปกป้องสถาบัน ปะทะราษฎรโรนินฝั่งธน ตร.ห้ามวุ่น เมื่อ 10 ก.ย.64 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน

Read more