พิธา ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาเดือดร้อน

พิธา ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาเดือดร้อน เมื่อ 3 เม.ย. 64 เวลา 1620-1700 นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

Read more