หมอทศพร นำราษฎรเชียงใหม่ ม็อบยืนหยุดทรราช

หมอทศพร นำราษฎรเชียงใหม่ ม็อบยืนหยุดทรราช เมื่อ 10 ต.ค.64 เวลา 1700 กลุ่มพลเมืองเสมอกัน

Read more