หมอทศพร นำราษฎรเชียงใหม่ ม็อบยืนหยุดทรราช

หมอทศพร นำราษฎรเชียงใหม่ ม็อบยืนหยุดทรราช เมื่อ 10 ต.ค.64 เวลา 1700 กลุ่มพลเมืองเสมอกัน

Read more

ราษฎรแดงเชียงใหม่ ม็อบ The Renegades

ราษฎรแดงเชียงใหม่ ม็อบ The Renegades เมื่อ 12 ก.ย. 64 เวลา 1700 กลุ่มเห็นต่างทางการเมือง

Read more

กลุ่มพลเมือง แนวร่วมราษฎร ม็อบปล่อยกวิ้น รุ้ง

กลุ่มพลเมือง แนวร่วมราษฎร ม็อบปล่อยกวิ้น รุ้ง เมื่อ 22 เม.ย.64 เวลา 1700 น. กลุ่มพลเมืองเสมอกัน ร่วมกับนักวิชาการ

Read more

ราษฎรเชียงใหม่ ม็อบยืนหยุดขัง ปล่อยกวิ้น รุ้ง

ราษฎรเชียงใหม่ ม็อบยืนหยุดขัง ปล่อยกวิ้น รุ้ง เมื่อ 18 เม.ย.63 เวลา 1700 น. กลุ่มพลเมืองเสมอกัน (We The people)

Read more