ราษฎรอุดรพอกันที รวมรายชื่อ ไล่บิ๊กตู่

ราษฎรอุดรพอกันที รวมรายชื่อ ไล่บิ๊กตู่ เมื่อ 8 พ.ค.64 เวลา 1700 กลุ่มอุดรพอกันที นำโดย นายวราลัญช์ เมธีอรรถธาดา แนวร่วมกลุ่มอุดรพอกันที และแนวร่วมฯ จำนวนมวลชน 6 คน ได้จัดกิจกรรม “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” ณ บริเวณลานชมเป็ด สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เวลา 1700 เริ่มกิจกรรมฯ ไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังคงใช้รูปแบบเดิมในการจัดกิจกรรมฯ มีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ แจกจ่ายแผ่นพับเอกสาร สติ๊กเกอร์ “รื้อระบอบประยุทธ์” ระหว่างการจัดกิจกรรมฯ มีการวางจำหน่ายเสื้อของกลุ่มฯ สกรีนคำว่า “HOW YOU LIKE DAD” ในราคาตัวละ 200 บาท และเชิญชวนประชาชนที่มาออกกำลังกาย และผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่เพจ “อุดรธานีพอกันที” ให้ออกมาร่วมกันแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ ร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศ พร้อมทั้ง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

1) ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย เปรียบเทียบคุณค่าสิทธิ์และเสียงของประชาชนไม่เท่าเทียมกัน และ ส.ว. 1 คน มีเสียงมากกว่าประชาชน 70,000 คน

2) แต่งตั้งศาลและองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือจัดการฝ่ายตรงข้าม ทำลายระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ

3) เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อกลุ่มทุนใหญ่และพวกพ้วง

4) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขัดขวางการพัฒนา ทำให้นโยบายเศรษฐกิจ สังคม ก้าวไม่ทันโลก

5) รัฐราชการรวมศูนย์ขยายตัวแต่ขาดเอกภาพ ไม่สามารถจัดการวิกฤตของประเทศได้

6) ความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงขึ้น ปัญหาปากท้องประชาชนถูกจัดการแบบฉาบฉวย และ

7) ประชาชนหมดความเชื่อมั่นในทุกสถาบันทางการเมือง

เวลา 1800 เคารพเพลงชาติแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ “ชูสามนิ้ว”

เวลา 1900 ยุติกิจกรรมฯ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนที่สนใจลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประมาณ 20 คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่เดินทางมาออกกำลังกาย ซึ่งคาดว่า ได้ทราบจากการประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ที่มีการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ประชาชนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *