ภูมิใจไทยระนอง หาเสียงเลือกตั้ง 9ปี รัฐบาลลุงตู่

ภูมิใจไทยระนอง หาเสียงเลือกตั้ง 9ปี รัฐบาลลุงตู่ ความเคลื่อนไหวพรรคภูมิใจไทย จ.ระนอง เมื่อ 13 ก.พ.66 เวลา 1600 พรรคภูมิใจไทย จ.ระนอง นำโดย นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.เขต 1 จ.ระนอง พร้อมด้วยสมาชิกพรรคฯ จำนวน 9 คน

จัดกิจกรรม/จัดเวทีชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของพรรคฯ ในการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ณ บริเวณลานศาลาวัดคงคารี ม.2 บ.ย่านยาว ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายคงกฤษฯ ได้กล่าวถึงนโยบายของพรรค ได้แก่ 1) การพักชำระหนี้ 3 ปี 2) เกษตรร่ำรวย รู้ราคาก่อนปลูก รับเงินก่อนขาย 3) รักษามะเร็งฟรี ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ 4) พลังงานสะอาด การใช้โซล่าเซลล์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

5) เพิ่มค่าตอบแทน อสม. เจ็ บป่ว ยมีประกัน ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยและประชาชนที่ชื่นชอบนโยบายและการทำงาน ของ นายคงกฤษฯ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ยุติกิจกรรมเวลา 1750 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ