ประวิตร ลุงป้อมลุยภูเก็ต ตรวจราชการรองนายก

ประวิตร ลุงป้อมลุยภูเก็ต ตรวจราชการรองนายก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 1700 คณะเดินทางไปพบปะประชาชน ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายอำเภอถลางพร้อมส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับ ประมาณ 400 คน

เวลา 1800 ประชุมรับฟังการบรรยายสรุป โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับและสรุปแผ่นป้องกันอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หาดทรายแก้ว ณ ห้องประชุมการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 5 โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ประมาณ 60 คน

ทั้งนี้ห้วงก่อนเวลาที่คณะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปพบปะประชาชน ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต มีประชาชนได้ยื่นหนังสื่อเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1) เรื่องเร่งรัดการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ตามโครงการการจัดสรรที่ดิสทำกินให้ชุมชนบ้านในเหมือง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามนโยบายรัฐบาล(คสช.) ผู้ยื่นหนังสือ นายวิฑูรย์ มากหลาย ตัวแทนชุมชนบ้านในเหมือง

2) ขอเพิ่มพื้นที่ให้ผู้ประกอบการบริการร่มชายหาด (หาดกะตะ) ผู้ยื่นหนังสือ ผู้ยื่นหนังสือ นายอำเพียร เถื่อนถิ่น ตัวแทนผู้ประกอบการฯ

3) ให้ดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัด แก้ไขการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สปก.และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด ผู้ยื่นหนังสือ นายอิทธิพล เมฆตะณี

โดยมีนายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จ.ภูเก็ต เป็นตัวแทนรับหนังสือ

คณะเสร็จภารกิจ เวลา 1850 เหตุการ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ