ตู่จตุพร ทวงถามตู่ประยุทธ กรณีอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดินและแก้น้ำมันแพง

ตู่จตุพร ทวงถามตู่ประยุทธ กรณีอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดินและแก้น้ำมันแพง เมื่อ 26 ก.ค.65 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

คณะ“ประเทศไทยต้องมาก่อน คณะหลอมรวมประชาชน” นำโดย นาย จตุพร พรหมพันธุ์ และนาย นิติธร ล้ำเหลือ

วัตถุประสงค์เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือ 1. ทวงถามความคืบหน้า กรณียื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และขอให้แก้ไข พรบ. ปิโตรเลียม และ2. กรณีการอนุญาตให้คนต่างชาติถือครองที่ดิน

เวลา 1028 นายไทกร พลสุวรรณ ให้สัมภาษณ์สื่อและอ่านแถลงการ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้

ทวงถามการแก้ไขปัญหาป้องกันโครงสร้างราคาพลังงานครั้งที่ 3

แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีในกรณีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทันที

เวลา 1032 นายนิติธร ล้ำเหลือ กล่าวพาดพิงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถืออำนาจทั้งหมดของประเทศไทย กลับใช้อำนาจเอาเปรียบประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนและพวกพ้อง โดยหลังจากนี้จะทำการยึดอำนาจและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดกลับคืนสู้ประชาชน

เวลา 1037 นายจตุพร พรหมพันธุ์ กล่าวโจมตี นรม. ในกรณียึดอำนาจหน่วยงานราชการต่างๆ และยึดอำนาจประชาชน โดยใช้ พรก. ฉุกเฉิน เป็นเครื่องมือ

กล่าวถึงการปฏิบัติต่อประเทศอเมริกาทำให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นทาสต่อประเทศอเมริกา

กล่าวโจมตี นรม. ขายผ่นดินและเอื้อเฟื้อผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ กล่าวถึงระยะเวลาการอยู่ในตำแหน่งของ นรม. ที่ครบ 8 ปี

ครบวาระตามที่พระราชบัญญัติกำหนด ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป แต่ยังพยายามหาช่องทางในการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ นายจตุพรฯกล่าวเชิญชวนมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 1600 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ยอดมวลชน 8 คน

อ่านต่อ