พิธา ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาเดือดร้อน

พิธา ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาเดือดร้อน เมื่อ 3 เม.ย. 64 เวลา 1620-1700 นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หน.พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ ส.ส. จาก จว.ม.ค. เดินทางโดยพาหนะรถตู้ มาที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทองฯ จำนวน 32 ครัวเรือน จากกรณี การเวนคืนที่ดินโครงการสร้างรถไฟทางคู่ สาย อ.บ้านไผ่ – นครพนม

โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับการประสานจาก ดร.เกรียงศักดิ์ หามะลิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 40 คน นาย พิธาฯ รับปากกับกลุ่มฯ ว่าจะนำปัญหาเข้าในการประสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ต่อมาเวลา 1730 นาย พิธาฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เพื่อเดินทางกลับ กทม.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *