14 ขุนพลราษฎร เพื่อนกันปฏิวัติ ม็อบยืน หยุด ขัง ปล่อยเพื่อนเรา

14 ขุนพลราษฎร เพื่อนกันปฏิวัติ ม็อบยืน หยุด ขัง ปล่อยเพื่อนเรา เมื่อ 12 พ.ค.65 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่ม14 ขุนพลราษฎร, กลุ่มเพื่อนกันปฏิวัติ นำโดยนายสมชาย คำนะ

วัตถุประสงค์จัดกิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” เพื่อเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาในคดีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ยอดมวลชน 13 คน

เวลา 1800 น. กลุ่มฯเริ่มทำกิจกรรม ยืน หยุด ขัง สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมได้มีการนำป้ายข้อความ อาทิ พวกเราไม่เอาประยุทธ์, ประยุทธ์ออกไป, ปล่อยเพื่อนเรา, ยกเลิก 112 ฯลฯ มาวางบริเวณทางเท้า พร้อมกับนำรูปผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนฯ มาแขวนที่ค อ

เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยตลอดระยะเวลาของ การทำกิจกรรม เป็นการ ยืนนิ่งพร้อมกับการเปิดเพลงปลุกใจ ที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคม ที่นายโชคดี ร่มพฤกษ์ ขับร้อง

ก่อนยุติกิจกรรม น.ส.จิตรลดา ศรีสุลักษณ์ ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่พวกเราได้จัดขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราที่ถูกคุมขังโดยไม่เป็นธรรม ผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการประกันตัว เพื่อออกมาต่อสู้คดี ในขณะที่ศาลยัง ไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุด เพราะว่าสิทธิ์การประกันตัวเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนควรได้รับ

แต่ที่พวกเราได้เห็นในระยะหลังๆนี้ ผู้ต้องหา ในคดีเกี่ยวกับมาตรา 112 และการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ มักจะไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดี พวกเราจึงอยากเรียกร้อง

ให้ภาครัฐตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับ ในเมื่อศาลยังไม่มีคำตัดสิน ให้ผู้ต้องหามีความผิดในคดีนั้นๆ เท่ากับว่าผู้ต้องหาทุกคนยังไม่มีความผิด และเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

จากนั้นเปล่งเสียง ปล่อยเพื่อนเรา,ปล่อยนักโทษการเมือง ,คืนสิทธิ์ประกันตัว ,ยกเลิก 112 , ศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญ

เวลา 1905 น. กลุ่มฯ ได้ยุติกิจกรรม

อ่านต่อ