ไฮโซลูกนัท รำลึก 12 ปีเหตุการณ์สั งหา sหมู่ คนเสื้อแดง

ไฮโซลูกนัท รำลึก 12 ปีเหตุการณ์สั งหา sหมู่ คนเสื้อแดง เมื่อ 19 พ.ค. 65 ที่แยกราชประสงค์ นายอนุรักษ์ เจนตวานิชย์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง

จัดกิจกรรม “สิบสองปีแล้วเรายังไม่ลืม” เพื่อรำลึก 12 ปีเหตุการณ์สั งหา sหมู่ (Bangkok Massacre 2010) ยอดมวลชน 150 คน

เวลา 1850 – 1900 นาย ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย กล่าวปราศรัยว่าตนมีความยินดีที่ได้ร่วมออกมาชุมนุมกับคนเสื้อแดง

และตนรู้สึกเสียใจที่ได้ออกไปร่วมกิจกรรม Big cleaning day หลังจากที่มีการสลายการชุมนุมแล้ว

กล่าวโจมตีรัฐบาลในขณะนั้นว่า ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยก

กล่าวเรียกร้องให้มีความยุติธรรมในกระบวนการทางศาล และประชาชนยอมรับไม่ได้กับการกดขี่ข่มเหงริดรอนสิทธิประชาชน

ตนจะต่อสู้อยู่เคียงข้างอุดมการณ์ของคนเสื้อแดง คนเสื้อแดงที่เสี ยชีวิ ตจากการถูกสลายการชุมนุมจะต้องมีอนุสรณ์ให้รำลึก

อ่านต่อ