ธนาธร ช่อ ปิยบุตร คณะก้าวหน้า จัดสัมมนา นโยบายท้องถิ่นก้าวหน้า จ.ขอนแก่น

ธนาธร ช่อ ปิยบุตร คณะก้าวหน้า จัดสัมมนา นโยบายท้องถิ่นก้าวหน้า จ.ขอนแก่น อีสาน – จ.ขอนแก่น : เมื่อ 26 ก.พ. 65 คณะก้าวหน้า

นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ,นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาคณะก้าวหน้า ,น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า  พร้อมคณะ ฯ

จัดกิจกรรมสัมมนาท้องถิ่นก้าวหน้า ที่ห้องสัมมนา ชั้น 7 โรงแรมอำนวยสุข เลขที่ 355/35 หมู่ที่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดังนี้

เวลา 0930 สมาชิกเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก/ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

เป็นกิจกรรมเฉพาะ สมาชิกที่ลงทะเบียนจอง โดยมีการใช้บัตร ปปช. ตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับเสื้อเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับความเคลื่อนไหวของธนาธร ช่อ ปิยบุตร คณะก้าวหน้า จัดสัมมนา นโยบายท้องถิ่นก้าวหน้า จ.ขอนแก่น จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

ธนาธร ช่อ ปิยบุตร คณะก้าวหน้า จัดสัมมนา นโยบายท้องถิ่นก้าวหน้า จ.ขอนแก่น

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาคณะก้าวหน้า

ผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะก้าวหน้าขอนแก่น

น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

อ่านต่อ