ศรีสุวรรณ บุกป.ป.ช. ฟ้องรัฐมนตรี หมูแพงไข่แพง

ศรีสุวรรณ บุกป.ป.ช. ฟ้องรัฐมนตรี หมูแพงไข่แพง เมื่อ 10 ม.ค. 64 เวลา 1030 น. – 1100 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลา 1030 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อยื่นคำร้อง เพื่อขอให้ไต่สวน สอบสวนเอาผิด อธิบดีปศุสัตว์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรณีปล่อยให้หมูแพง-ไข่แพง ด้วยข้อกล่าวหา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย

โดยเฉพาะการปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื่ออหิวาต์แอฟริกาในหมู หรือ ASF.

เวลา 1100 น. นายศรีสุวรรณฯ ได้ยื่นหนังสือผ่าน นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผอ.กลุ่มสืบสวนการข่าว และเดินทางกลับ

อ่านต่อ