ราษฎรอุบล ไม่ทนเป็นทาส ม็อบยืน หยุด ขัง ปล่อยกวิ้น อานนท์ ไมค์

ราษฎรอุบล ไม่ทนเป็นทาส ม็อบยืน หยุด ขัง ปล่อยกวิ้น อานนท์ ไมค์ เมื่อ 29 ธ.ค. 64 เวลา 1700-1812 กลุ่มนักวิชาการและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยมีนายธีระพล อันมัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ “ยืน หยุด ขัง” ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกดำเนินคดี ม.112 และคืนสิทธิขั้นพื้นฐานโดยการให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว

รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการแสดงออกในเขิงสัญลักษณ์ โดยการนำภาพวาดใบหน้าของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, นายอานนท์ นำภา, นายภานุพงศ์ จาดนอก และ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา แกนนำกลุ่มราษฎร พร้อมกับนำป้ายข้อความว่า ปล่อยเพื่อเรา และปล่อยทุกคน มายืนถือเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที(ยอดสูงสุด 14 คน)

เวลา 1812 ยุติกิจกรรม ต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการรักษาฐานมวลชนเพื่อคงกระแสไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างแนวคิดด้านลบต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนํากลุ่มราษฎรที่ถูกคุมขังพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยกเลิก ม.112 ผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มจะยังคงใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการปลุกระดมมวลชนเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่ากลุ่มจะได้รับความพึงพอใจตามข้อเรียกร้อง ขณะดำเนินกิจกรรมไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจร ไป-มา แต่อย่างใด

ปรากฏนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญประกอบด้วย นายธีระพล อันมัย อ.คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, ผศ.ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเล็กซานเดอร์ อ.คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, นายสรพจน์ เสวนคุณากร อ.คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, ผศ.ดร.ราม ประสานศักดิ์ อ.คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี และนายนราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ อ.คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

อ่านต่อ