ดร.เสกสกล ลงสุรินทร์ คุยม็อบพอใจ ตะโกนรัฐบาลสู้ๆ เรารักลุงตู่

ดร.เสกสกล ลงสุรินทร์ คุยม็อบพอใจ ตะโกนรัฐบาลสู้ๆ เรารักลุงตู่ เมื่อ 22 ธ.ค.64 ตามที่ กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) นำโดย นายศักดา กาญจนเสน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ จะเดินทางมาชุมนุม ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตาม/เร่งรัด การจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.สุรินทร์และ จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน เป็นวันที่ 4

เวลา 09.30 น. นายศักดาฯ ได้ประกาศให้มวลชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ รวมตัวกันบริเวณหน้าลานหน้า ศลก.จ.สุรินทร์ เพื่อรอฟังคำชี้แจง โดยมียอดมวลชนประมาณ 1,500 คน

เวลา 10.30 น. ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผช.รมน.นรม. พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนกลุ่มๆผู้เดือดร้อน ประมาณ 40 คน นำโดย นายศักดา กาญจนเสน ปธ.สกอ และ นางบุรี อาจโยธา ปธ.สพอ. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ณ ห้องข้าวสารหอม ชั้น 2 ศลก.จ.สุรินทร์ ในประเด็นที่ติดขัดของแต่ละกลุ่ม โดยมีข้อสรุปดังนี้

ติดความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบและอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง จ.สุรินทร์ ยังติดขัดที่กรมชลประทาน ทั้งที่เรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่ตั้งแต่ 5 พ.ค.64 ทั้งนี้ ชป.แจ้งว่า ได้นำเสนอถึงอธิบดีกรมชลประทานและจะนำเสนอถึงรองนายกรัฐมนตรี(นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) ภายในสัปดาห์นี้

ความคืบหน้าโครงการอ่างห้วยเสนง, อ่างอำปึล และอ่างกล้วยร่มเย็น จ.สุรินทร์ อยู่ในการพิจารณาระดับจังหวัด โดยมีมติให้ คณะทำงานระดับอำเภอเสนอข้อมูลให้ คกก.จว.ทราบอีกครั้ง โดยอยากให้พิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่ทางกลุ่มเสนอ จะได้รวดเร็ว และ ชป.สุรินทร์ ได้รับไปดำเนินการแล้ว

การออกโฉนดที่ดิน บ.ตาเกาว์เก่า อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ต้องการให้ จพง.ที่ดินดำเนินการรับเรื่องให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว

ติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย, อ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า, อ่างเก็บน้ำห้วยโดน, อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา, อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ และ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยให้ จ.อุบลราชธานี เร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

โดยเฉพาะเขื่อนสิรินธร ที่กลุ่มฯ เรียกร้องให้ใช้ กรอบการดำเนินงาน ตามหนังสือ สปน. ลว. 12 มิ.ย.55 เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายเงินค่าชดเชยและหรือค่าขนย้าย ซึ่ง ปธ. ได้เร่งรัดให้ จ.อุบลราชธานี(พลังงาน จว.) ไปดำเนินการโดยประสานรายละเอียดกับกลุ่มฯ เพื่อให้กระบวนการเดินต่อไป ซึ่ง ปธ.จะติดตามอย่างใกล้ชิดและให้กำหนดประชุมภายใน ม.ค.65

ติดตามความคืบหน้ากรณีอ่างราษีไศล จ.สุรินทร์, จ.ศรีสะเกษ และ จ.ร้อยเอ็ด การตรวจสอบข้อเท็จจริงใกล้แล้วเสร็จแล้ว อยากให้มีการนัดประชุมคณะทำงานเพื่อเสนอเรื่องต่อไป

ติดตามความคืบหน้าโครงการฝายกุมภวาปี และ ฝายห้วยหลวง จ.อุดรธานี อยู่ในขั้นตอนเดียวกันกับอ่างทำนบและอ่างห้วยเชิง

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร, เขื่อนลำปะทาว และ สวนป่า ออป.ท่ามะไฟหวาน จ.ชัยภูมิ โดยประเด็นอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ให้ จ.ชัยภูมิ รับหนังสือที่กลุ่มได้ยื่น นำเสนอต่อ ผวจ.ชัยภูมิ ให้เร่งดำเนินการประชุมภายในเดือน ม.ค.65 สำหรับเขื่อนลำปะทาว ต้องการเร่งรัดให้ประชุมอนุกรรมการระดับ จว.เช่นกัน

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการออกโฉนดที่ดินบริเวณ มทส. จ.นครราชสีมา (พื้นที่ประมาณ 800 กว่าไร่)  จพง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา ยังไม่รับคำขอการตรวจสอบ แต่ทาง สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา แจ้งว่า เอกสารที่ส่งมาจาก สำนักป่าไม้ที่ 8 ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทางกลุ่มจึงเสนอให้ตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื่อจะได้ไม่ต้องรอกลุ่มใหญ่

อ่างเก็บน้ำคลองไพร จ.กำแพงเพชร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำทับซ้อนกับ ออป. มีการจ่ายเงินแล้ว แต่ติดขัดประมาณ 7-8 ราย โดยจะติดตามโดยใช้การประชุมภายใน

ยุติการประชุมเวลา 12.30

เวลา 12.50 น. นายเสกสกลฯ ได้ลงมาพบปะผู้ชุมนุม และแจ้งผู้ชุมนุมเกี่ยวกับมติการประชุมในวันนี้ และขอให้ประชาชนเดินทางกลับ ซึ่งท่าทีผู้ชุมนุมแสดงความดีใจที่มีตัวแทนรัฐบาลมาแก้ปัญหาในพื้นที่

พร้อมกับตะโกนว่า รัฐบาลสู้ๆ และ เรารักลุงตู่ และแกนนำได้ประกาศให้มวลชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน แต่ในส่วนของแกนนำ จะยังพักค้างคืนอีก 1 คืน เพื่อประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ

ระหว่างรายงาน มวลชนบางส่วน เริ่มทยอยเก็บสัมภาระ และทยอยเดินทางกลับ

อ่านต่อ