พรรคก้าวไกลแพร่ จัดกิจกรรม เวทีนโยบายสาธารณะ เตรียมเลือกตั้ง

พรรคก้าวไกลแพร่ จัดกิจกรรม เวทีนโยบายสาธารณะ เตรียมเลือกตั้ง เมื่อ 22 ธ.ค.64 เวลา 0830 พรรคก้าวไกล จ.แพร่/คณะก้าวหน้า จ.แพร่

นำโดย นายอำนวย พลหล้า ผู้ประสานงานคณะก้าวหน้า จ.แพร่, นายติรานนท์ เวียงธรรม สมาชิกคณะก้าวหน้า จ.แพร่/อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.แพร่ อ.สูงเม่น เขต 1

นายการันต์ เฮงพาณิช สมาชิกคณะก้าวหน้า จ.แพร่/อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.แพร่ อ.สูงเม่น เขต 2, นางภาวนา กันทะ ผช.ผู้ประสานงานฯ และ นายมนต์รักษ์ ชื่นสมบัติ ส.ทต.ห้วยอ้อ เขต 2

จัดกิจกรรม เวทีนโยบายสาธารณะ ที่ ศาลาประชาคม บ.ค้างคำปัน ม.2 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 25 คน ทั้งนี้ กิจกรรมจะดำเนินการไปจนถึง เวลา 1500

สำหรับสาระสำคัญของการจัดกิจกรรม จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ