กลุ่มปกป้องมหาสารคาม รวมคนรักสถาบัน เกษตรยั่งยืน เลี้ยงไก่สร้างอาชีพ

กลุ่มปกป้องมหาสารคาม รวมคนรักสถาบัน เกษตรยั่งยืน เลี้ยงไก่สร้างอาชีพ เมื่อ 20 ธ.ค.64 เวลา 1000 ที่ อาคารอเนกประสงค์ดอนหอ บ.คุ้มใต้ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย

ในฐานะประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย นางนิตยา นาโล หรือ “นักสู้ปอสี่” อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน นายพิศิษฐ์ ไชยชาติ ผู้ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายสรเชษฐ์ โพธิรุกข์ ผู้ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และ ประชาชน ร่วมกันจัด “กิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” สนับสนุนและคงไว้ซึ่งมาตรา 112

ณ อาคารอเนกประสงค์ดอนหอ บ้านคุ้มใต้ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีประชาชนในพื้นเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ต่อจากนั้นทางกลุ่มได้รวมพลังร้องเพลงสรรเสริฐพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดังกระหึ่มไปทั่วตลาดโกสุมพิสัย

นายสรเชษฐ์ โพธิรุกข์ ผู้ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการ “รวมพล มวลชน คนรักสถาบัน” ประกาศเจตนารมย์แสดงจุดยืนในความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุน ม.112 ให้คงเอาไว้และปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความพยายามก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของพสกนิกรผู้เปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมไทยโดยรวม

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว พวกเราชาวจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะราษฎรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขอประกาศจุดยืนว่ากลุ่มพลังมวลชนจะเป็นพลังในการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะยืนยันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบัน พร้อมดำเนินการทุกวิถีทางในการที่จะสร้างความรู้รักสามัคคี เพื่อปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

หลังจากนั้นทางกลุ่มได้นำคณะไปเยี่ยมชม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นบ้าน” อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

มาจัดซื้อไก่จำนวนหนึ่งจนสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทุกกลุ่มก็นำเงินที่ได้จากกำไรและเงินส่วนตัวไปซื้อไก่มาเพิ่มอีก จนมีไก่เพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่ม 100 – 300 ตัว มีเงินเข้ากลุ่มวันละ 500 – 2,000 บาท เพราะไก่ 1 ตัวจะออกไข่วันละ 1-2 ฟอง

กลุ่มปกป้องมหาสารคาม รวมคนรักสถาบัน เกษตรยั่งยืน เลี้ยงไก่สร้างอาชีพ

อ่านต่อ