ไลน์แมนเชียงใหม่ ม็อบขอขึ้นค่าแรง

ไลน์แมนเชียงใหม่ ม็อบขอขึ้นค่าแรง เมื่อ 2 มิ.ย.64 เวลา 1100 กลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ได้รวมตัวกันที่ บริเวณ ลานท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องในการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม โดยมีข้อเรียกร้องถึง ผู้บริหาร บริษัท ไลน์แมน(ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

1.ขอค่ารอบคืนเท่าเดิม 38 บาท หักแล้วเหลือ 32.30 บาท ตอนนี้ไลน์แมนลดค่ารอบเหลือ 30 บาท หักแล้วเหลือ 24.73 บาท ซึ่งสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้ ค่ารอบเท่านี้เมื่อหักค่าน้ำมัน ค่ากิน ค่าฯลฯ แล้ว ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

2.แก้ไขระบบการจ่ายงานให้มองเห็นงานที่อยู่ใกล้ก่อน แล้วค่อยๆขยายรัศมีการเห็นงาน

3.ต้องเห็นงานให้เท่าเทียมกัน ทั้งไรเดอร์เก่าและไรเดอร์ใหม่ (ไม่เอาระบบ ไรเดอร์ใหม่เห็นงานก่อน ไรเดอร์เก่า 4-5วิ)

4.อินเซนทีฟที่ได้จากการนับจำนวนงาน ที่ชัดเจน และหากจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วัน เพื่อการปรับตัวและวางแผนงานล่วงหน้าของไรเดอร์

5.ขอให้บริษัท หยุดรับสมัครไรเดอร์ ใหม่ หากจำนวนงานมีไม่เพียงพอต่อไรเดอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไรเดอร์หาอุปกรณ์หรืออื่นๆ มาเป็นตัวช่วยรับงาน ซึ่งจะเป็นการแข่งขันการรับงานและจะเป็นปัญหาลูกโช่ตามมาอีกอีกหลายอย่าง

สำหรับความคืบหน้าจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไป