ม็อบแท็กซี่ไม่ทน ยกขบวนบุกปิดล้อมรัฐสภา

ม็อบแท็กซี่ไม่ทน ยกขบวนบุกปิดล้อมรัฐสภา เมื่อ 2 มิ.ย.64 ที่ สัปปายะสภาสถาน(รัฐสภา) ถ.สามเสน เขตดุสิต กลุ่มสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย นำโดย นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมฯ วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมร่วมลงชื่อคัดค้านรถยนต์ป้ายดำ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เป็นรถยนต์สาธารณะให้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ยอดสมาชิกแท็กซี่ 40 คน/คัน

เวลา 0910 – 0930 น. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เดินทางมาที่หน้ารัฐสภา เพื่อพูดคุยกับทางกลุ่ม และรับเรื่องที่กลุ่มเรียกร้อง โดยแจ้งว่าที่เดินทางมารับเรื่องเอง เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้การเดินทางเข้าด้านในมีการคัดกรองและต้องดำเนินการหลายขั้นตอน

ทั้งนี้ นายวรพล แกมขุนทด กล่าวขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ แกร็บและอูเบอร์ ไม่ให้รถป้ายดำสามารถวิ่งเป็นรถยนต์สาธารณะได้ และให้รีบดำเนินการสถานการณ์ โควิด-19 เพราะ ไม่มีผู้โดยสารกล้าใช้รถโดยสาร รวมถึงให้ระงับค่างวดรถ เนื่องจากไม่มีเงินชำระ

เวลา 0930 น. นายวรพลฯ ยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่าน นายแทนคุณฯ จากนั้น กลุ่มกล่าวว่าจะเข้าไปยื่นหนังสือถึง นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน ภายในรัฐสภา อีกครั้ง เวลา 1000 น.

เวลา 0955 น. นายเกรียงไกร แก้วเกตุ และนายวรพล แกมขุนทด เดินทางเข้ารัฐสภา

เพื่อยื่นหนังสือปิดผลึกถึง นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน ทั้งนี้ ไม่อนุญาติให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าด้านใน เนื่องจากมีความเข้มงวดต่อสถานการณ์ โควิด-19