ก้าวหน้าโคราช ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ

ก้าวหน้าโคราช ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ เมื่อ 2 มิ.ย.64 เวลา 1830 คณะก้าวหน้านครราชสีมา ตั้งโต๊ะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อ ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ

บริเวณพื้นที่ตลาดร้อยปีโคราช โดยมีแกนนำที่สำคัญในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย นางภัทรกาญจน์ ทองแดง แกนนำคณะก้าวหน้านครราชสีมา, น.ส. เมธานุช กอผา แกนนำกลุ่ม Koratmovement/นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีผู้สนใจลงร่วมลงชื่อ จำนวน 2 ราย จากนั้นในเวลา 2040 จึงได้ยุติการรับลงชื่อ

การเปิดให้มีการลงชื่อ เพื่อรื้อระบอบประยุทธ ของคณะก้าวหน้านครราชสีมา อาศัยจังหวะการเปิดอภิปรายการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 65 ของรัฐสภา ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของประชาชน

โดยรัฐบาลถูกโจ ม ตีและวิพากวิจารณ์ในการจัดสรรและการปรับลดงบประมาณ ที่สำคัญในกระทรวง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการของประชาชน จึงเป็นโอกาสในการหาแนวร่วมเพื่อลงชื่อดังกล่าว