เอกชัย ร้องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้าวัคซีนทางเลือก

เอกชัย ร้องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้าวัคซีนทางเลือก เมื่อ 1 มิ.ย.64 ที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายเอกชัย หงส์กังวาน มวลชนแนวร่วม และอดีตนักโทษมาตรา 112 เดินทางมาที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อยื่นหนังสือถึง เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เรื่อง ขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่น ทั้งที่ผ่านการรับจาก อย. เช่น Moderna และ Johnson&Johnson และยังไม่ผ่านการรับรอง เช่น Pfizer

เพื่อสร้างทางเลือกให้กับประชาชนมากกว่า การนำเข้าเฉพาะ SinoPharm เพียงยี่ห้อเดียว และขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริจาควัคซีนที่นำเข้ากึ่งหนึ่งให้กับผู้ด้อยโอกาส ส่วนอีกกึ่งหนึ่งที่เหลือจึงจะจัดจำหน่ายให้กับผู้ซื้อแบบมีเงื่อนไข

เวลา 1020 น. นายเอกชัยฯ ยื่นหนังสือ ผ่าน จนท.สำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เวลา 1030 น. นายเอกชัยฯ ได้เดินทางออกจากพื้นที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *