ครูใหญ่ นำราษฎร โขง ชี มูล รับคดีที่โรงพัก

ครูใหญ่ นำราษฎร โขง ชี มูล รับคดีที่โรงพัก เมื่อ 27 พ.ค. 64 เวลา 0935 แกนนำกลุ่มราษฎร โขง ชี มูล ผู้ต้องหาในคดี 2 ข้อ คือ คดีชุมนุมที่บริเวณสวนเรืองแสงต่อเนื่องถึงบริเวณหน้า สภ.เมืองขอนแก่น เมื่อ 20 ก.พ.64 และ คดีชุมนุมที่บริเวณ สภ.ย่อย มข. เมื่อ 1 มี.ค.64 จำนวน 14 คน จากทั้งหมด 16 คน

ประกอบด้วย 1. นายอรรถพล บัวพัฒน์, 2. นายวชิรวิทย์ เทศศรีเมือง, 3. นายศิวกร นามนวด, 4 นายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์, 5 นายกรชนก แสนประเสริฐ, 6. นายนิติกร ค้ำชู, 7. นายเจตน์สฤษฎิ์ นามโคตร, 8. นายวีรภัทร ศิริสุนทร, 9. นายศรายุทธ นาคมณี, 10. นายอิศเรษฐ์ เจริญคง, 11. นายพชร สารธิยากุล/พระภิกษุ, 12. น.ส.วิศัลยา งามนา, 13. น.ส.จตุพร แซ่อึ่ง และ 14. นายธนศักดิ์ โพธิเตมิย์ พร้อมทีมทนาย จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 3 คน

ได้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อให้การเพิ่มเติมตามหมายนัดของ อัยการ ภาค 4 จ.ขอนแก่น ส่วนอีก 2 คน คือ นายเชษฐา กลิ่นดี และ นายชัยธวัช รามมะเริง ได้ให้การแล้ว และได้นำสมาชิกไปร่วมให้กำลังใจรวม(ผู้ต้องหา) ประมาณ 30 คน

จากนั้นเวลา 1000 อัยการฯ ได้ยื่นขอสอบเพิ่มข้อหา นายอรรถพลฯ และ นายวชิรวิทย์ฯ อีกครั้ง ใน 10 มิ.ย.64 เวลา 1000 และในคดี 2 ข้อหา ทั้ง 16 คน ให้ไปรายงานตัวและรับฟังการตัดสินต่อศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น ใน 30 มิ.ย.64 เวลา 1000 และเวลา 1230 กลุ่มฯ ได้ร่วมถ่ายภาพที่บริเวณหน้าสำนักงานอัยการฯ และแยกย้ายเดินทางกลับ

อ่านต่อ