ราษฎร หมู่บ้านศาลอาญา ค้างคืนปล่อยเพื่อนเรา

ราษฎร หมู่บ้านศาลอาญา ค้างคืนปล่อยเพื่อนเรา เมื่อ 24 พ.ค.64 ที่ หน้าศาลอาญา ถ.รัชดา กลุ่มหมู่บ้านศาลอาญา นำโดย นายดาวดิน ชาวหินฟ้า (อดีตสมณะกลุ้มหมู่บ้านทะลุฟ้า), นายเชน ชีวอบัญชา (กลุ่มpeople ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร), นางวรรณวรางค์ วุฒิภูมิ (ผู้สนับสนุนกลุ่มราษฎรเอ้ย)

วัตถุประสงค์ ปักหลักพักค้างคืนบริเวณทางเท้าประตู 9 ศาลอาญา จนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราครบให้สิทธิในการประกันตัว และยืนหยุดขัง 1.12 ชั่วโมง เวลา  1730-1852 น.(ตั้งแต่ 22 พ.ค.64) ยอดมวลชน 10 คน

เวลา 0800-1700 น. นางวรรณวรางค์ วุฒิภูมิ ได้พานายดาวดิน ชาวหินฟ้า ไปรายงานตัวที่ศาลแขวงพระนครเหนือ  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A จากนั้นกลับเข้าพื้นที่ชุมนุม ตั้งแต่เวลา 0830-1200 น.

ในพื้นที่ชุมนุม  นายดาวดิน ชาวหินฟ้า ,นายเชน ชีวอบัญชา , พระจารึก ธรรมโชโต, นายนายวิษณุ อิ่นแก้ว ,น.ส.นันทพร นาคพิทักษ์, นายพงษ์พิษณุ หารศิริ อยู่ในพื้นที่ดูแลมวลชนและพระจารึก ธรรมโซโต

นายนายวิษณุ อิ่นแก้ว ,นส.นันทพร นาคพิทักษ์ อยู่พื้นที่ชุมนุมและมวลชนบางส่วนไปร่วมกิจกรรมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

เวลา 1730 น. เริ่มกิจกรรมยืน หยุด ขัง 1.12 ชั่วโมง กลุ่ม 5 คน นำโดยนายเชน ชีวอบัญชา ,นายดาวดิน ชาวหินฟ้า ,พระจารึก ธรรมโชโต,นายวิษณุ อิ่นแก้ว โดยการยืนถือรูปแกนนำและนักโทษทางการเมืองที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัว ป้ายข้อความ “ปล่อยเพื่อนเรา” บางส่วนแต่งกายชุดนักโทษ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

พระจารึก ธรรมโชโต ,นายดาวดิน ชาวหินฟ้า ทั้งหมดห่มผ้าคล้ายพระสงฆ์สีเทา ร่วมกิจกรรมยืนถือรูปแกนนำที่ถูกคุมขัง

เวลา 1842 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมยืนหยุดขัง กลุ่มชูสัญลักษณ์ 3 นิ้วพร้อมตะโกนคำว่าปล่อยเพื่อนเรา 3 ครั้งและคำว่าศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญ 3 ครั้ง/มวลชนบางส่วนเดินทางกลับ

เวลา 1900 น. กลุ่มประมาณ 7 คน ปักหลักพักค้างคืนที่ทางเท้า ประตู 9 หน้าศาลอาญา พร้อมพระจารึก ธรรมโชโต ห่มผ้าสีเทา ร่วมค้างคืนกับกลุ่มฯ

อ่านต่อ