คณะราษฎรอยุธยา ม็อบยืนหยุดขังกวิ้น

คณะราษฎรอยุธยา ม็อบยืนหยุดขังกวิ้น เมื่อ 8 พ.ค.64 เวลา 1630 – 1830 น. กลุ่มคณะราษฎรอยุธยา ในนามกลุ่มเยาวชนเพื่ออยุธยา เพื่อประชาธิปไตย ยอดมวลชนสูงสุด ประมาณ 10 คน

นำโดย นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ คณะทำงานด้านเยาวชน กลุ่มคณะก้าวหน้าอยุธยา แกนนำกลุ่มเยาวชนเพื่ออยุธยา เพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มนักวิชาการที่มีทัศนคติเชิงลบ นำโดย นายคมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา และนายปราโมทย์ ระวิน อาจารย์/หน.ภาควิชามนุษยศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาล ในหัวข้อ “112 นาที ยืน หยุด ขัง” ครั้งที่ 3 เพื่อเรียกร้องให้เร่งดำเนินการปล่อยตัวแกนนำคณะราษฎรส่วนกลาง กทม. ที่ถูกดำเนินคดี ในการชุมนุมที่ผ่านมา ที่บริเวณริมฟุตบาท สามแยกสัญญาณไฟจราจร หน้าศาลากลางจังหวัดฯ หลังเก่า เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ภายในกิจกรรม กลุ่มฯ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 112 นาที ถือป้ายข้อความเรียกร้องปล่อยตัวแกนนำคณะราษฎรส่วนกลาง กทม.  พร้อมกับตั้งโต๊ะลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ, แจกจ่ายเอกสารฯ เตรียมเสนอการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)”

จัดส่งเอกสารไปที่ “Re-Solution สำนักงานคณะก้าวหน้า 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป -มา และสื่อออนไลน์ ไม่จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง/ไม่มีการกล่าวปราศรัย ฯ มีเพียงการยืนสงบนิ่ง ไม่ปรากฏกิจกรรมที่สำคัญ ในภาพรวมยังไม่รับความสนใจจากประชาชนในพื้นฯ

จากนั้น กลุ่มยุติกิจกรรม พร้อมกับชูสามนิ้ว ประกาศเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรม และเปล่งเสียงตะโกน  ปล่อยเพื่อนเรา จำนวน 3 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *